ჩვენი საზოგადოების შესახებ

საქართველოს თანდაყოლილ მეტაბოლურ დარღვევათა საზოგადოება

საზოგადოება დაარსდა 2019 წელს ექიმთა გუნდის მიერ. ჩვენი საზოგადოების მიზანს წარმოადგენს იშვიათი დაავადებების, თანდაყოლილი გენეტიკური და მეტაბოლური დარღვევების დარგის განვითარება საქართველოში, ამ დაავადებების შესახებ  პაციენტებსა და ექიმებში ცნობადობის ამაღლება. სხვადასხვა დარგის ექიმთა შორის ურთიერთანამშრომლობის  მხარდაჭერა იშვიათი დაავადებების, თანდაყოლილი მეტაბოლური დარღვევების დიაგნოსტირებასა და მართვაში ჩართვის მიზნით, ამ დაავადებების მართვის პროტოკოლების შექმნა.

ღონისძიებები

საქართველოს თანდაყოლილ მეტაბოლურ დარღვევათა საზოგადოება

Подумайте о займе черный список как о возможности начать восстанавливать свою кредитную историю. карыз займ .